Uitgebreide bibliotheek

Klikbare afbeelding: Project Bibliotheek Orde-der-Verdraagzamen

De Vereniging Orde der Verdraagzamen bezit een collectie van enige duizenden documenten op het gebied van esoterie, religie en levensbeschouwing. Deze collectie is beschikbaar in de vorm van pdf-bestanden.

Studio De Oorzaak heeft een online bibliotheekmodule ontwikkeld waarmee alle pdf's zijn gerubriceerd en doorzoekbaar zijn gemaakt. En passant werd de hele website voorzien van een nieuwe vormgeving en kregen de leden van de vereniging een besloten deel van de website met onder andere een forum waar zij met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

http://www.orde-der-verdraagzamen.nl/bibliotheek

 


Contact

Studio De Oorzaak

Kuifduiker 1
3435 DW Nieuwegein, NL
+31 (0)30 603 1280
oorzaak@oorzaak.nl

Tip

Gebroken links

Controleer regelmatig of alle links op uw site nog naar bestaande pagina's leiden.

Lees meer...

Project

Vernieuwde sites

DeUitbeelderLogo

Lees meer...