Het schooljaar is weer begonnen

aanpakvsveemland

Studio De Oorzaak heeft een site gerealiseerd om leerkrachten te helpen, schooluitval van jongeren te voorkomen. De site is gemaakt in opdracht van het Convenant Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Eemland. Deze site is bedoeld om de deskundigheid van leerkrachten en andere professionals te bevorderen, op het gebied van (het voorkómen van) voortijdig schoolverlaten.

Er zijn openbare pagina's en er is een besloten deel. In het besloten deel kunnen medewerkers van aangesloten scholen en organisaties uit de regio Eemland met elkaar discussiëren. 

www.aanpakvsveemland.nl

 


Contact

Studio De Oorzaak

Kuifduiker 1
3435 DW Nieuwegein, NL
+31 (0)30 603 1280
oorzaak@oorzaak.nl

Tip

Gebroken links

Controleer regelmatig of alle links op uw site nog naar bestaande pagina's leiden.

Lees meer...

Project

Vernieuwde sites

DeUitbeelderLogo

Lees meer...